Logotyp Svenskt vattenbruk och sjömat ekonomisk förening

Svenskt vattenbruk och sjömat

Tillsammans kan vi påverka riktning och beslut som ligger till grund för produktion och nyttjande av havets råvaror musslor, ostron, sjöpung och tång.

När nya råvaror börjar odlas är vi med och påverkar besluten.


Foto: Hanna Sallén Lennerthson 


Svenskt vattenbruk och sjömat ekonomisk förening är en branschförening för företag som odlar eller skördar vilda musslor, ostron, alger och andra marina råvaror i havet eller på land.


Företag som processar och förädlar dessa råvaror ingår också i föreningen, samt de som förmedlar kunskap i form av events och liknande.

 

Vår bransch förutsätter ett friskt hav och ett rimligt uttag av havets råvaror på ett hållbart sätt för miljön och för kollegor i branschen.


Föreningen arbetar med frågor som ska förbättra villkoren för odling i havet och vild skörd, och göra det enklare och mer hållbart att bedriva företag inom vattenbruk.  
Foto: Sockertång. Dan Isaac Wallin

Medlemsskap


Som medlem har du möjlighet att delta i


Olika  intressegrupp t.ex.  Svara på remisser om vattenbruk från myndigheter.


Digitala medlemsmöte c:a 1 gång per månad.


Dialogmöte med Länsstyrelsens handläggare 4 ggr per år

 

Olika aktiviteter och få information om kommande konferenser evenemang via e-post.

 

Delta och rösta på årsstämman. 


Läs mer om branschföreningen här.


 

BLÅMUSSLOR

Blåmusslor (Mytilus edulis)

äter plankton och bidrar till att minska övergödningen i havet. En blåmussla filtrerar ca 5 liter havsvatten per timme.


Livsmedelsverket gör provtagningar på musselodlingar så att inga algtoxiner eller bakterier förekommer när det är dags för skörd.


Musslorna skördas när de är 18-36 månader gamla.


Under odlingen tillförs ingen näring. När de  skördas följer de näringsämnen som bundits i musslan med. Om ämnena istället stannat kvar i havet hade de bidragit till att öka övergödning.


Musslor är ett proteinrikt livsmedel med högt näringsinnehåll. Fettinnehållet är lågt och av det nyttiga slaget och rikt på Omega 3.

OSTRON

I Sverige finns två sorters ostron: det inhemska platta ostronet Ostrea edulis samt den invasiva arten Crassostrea (Magallana) gigas. Gigas (kallas även Stillahavsostron och Japanska jätteostron) etablerade sig i Sverige 2006.


Liksom blåmusslor filtrerar ostron havsvattnet och lever på växtplankton och minskar på så sätt övergödningen i havet. Ett ostron kan filtrera upp till 8 liter i timmen.


Rättigheten att plocka ostron ägs av markägaren från strandkanten till 200 meter ut i havet. Man måste ha tillstånd av markägaren för att få plocka ostron och yrkesfiskelicens för att få sälja ostron. Läs mer här.


Det platta ostronet Ostrea edulis är fullvuxet efter 3-5 år.


Ostron är en proteinkälla nästan utan kalorier med höga halter av viktiga vitaminer och mineraler (tex. vitamin B12, zink, jod och selen). Den svenska ostronsäsongen är mellan September och till sluter av Maj. Ostronen smakar som bäst mitt i vintern då de utvecklar en sötma som skydd mot frosten. 

TÅNG

I Sverige finns fin vild tång och de senaste åren har tång även börjat att odlas. 


En tångodling till havs liknar en musselodling. Försådda linor sätts ut på hösten och i april kan man skörda. I havet odlas framför allt sockertång (Saccharina latissima). I tankar på land odlas främst havssallat (Ulva lactuca) och rörhinna (Ulva intestinalis).

Tång tar upp kväve och fosfor ur havet som den omvandlar till sin energi. Tång lever även av solljuset (fotosyntes) och tar upp mineraler och spårämnen ur havet. Eftersom tång

fotosyntetiserar tar den upp koldioxid och skapar syre.


Vild tång handplockas i mycket liten skala i Sverige och sälj till topp-restauranger.

Medlemmar

Scanfjord

Scanfjord har rötter från 1979 och är pionjärer i branschen. De är i dag Sveriges största producent av odlade blåmusslor.

Musselbaren

Musselbaren har en tydlig blå tråd i allt de gör. De lyfter in blåmusslan i det verkliga finrummet och gourmandens medvetande. 

Havstenssunds ostron

Havstenssunds ostron odlar det platta inhemska ostronet Ostrea edulis på ett naturligt sätt i havet. De fiskar och säljer även vilda ostron. 

Catxalot

Catxalot [catch-a-lot] är det lilla tångföretaget som har introducerat svensk tång som en ny råvara i Sverige. De har idag events och kurser om tång.   

Nordic Seafarm 

Nordic Seafarm odlar tång i norra Bohuslän och inomhus i tankar med havsvatten. De säljer även försådda linor till andra tångodlare.

Bryggudden Musslor, ostron & alger

Bryggudden är kustens äldsta mottagningsanläggning för musslor och ostron. De säljer musslor, ostron och odlad och vild tång, samt rökta musslor och tång.


Warbergs Tångbruk

Warbergs Tångbruk tillverkar växtnäringslösningar av tång från den svenska västkusten.

Kobb 

Kobb odlar tång i havet i Bohuslän.

De tillverkar och säljer också produkter av tång.

Musselfeed

Musselfeed tillverkar ett pulver av blåmusslor som används i mat, hälsoprodukter, djurmat. Pulvret tillverkas av odlade musslor

Vågrät

Vågrät skördar och levererar tång till restauranger, branschkollegor och privatpersoner.

Tångkullan 

Tångkullan 

Tång och Alger från Bohuslän | Hälsa från havet | Tångkullan AB (tangkullan.se)

Ostrea Aquaculture

Ostrea odlar det platta ostronet Ostrea edulis i kläckeri på Sydkoster de små ostronen placeras sedan ut i odlingar 

Koastal

Koastal AB

A Green Venture in a Blue World

Pronofa AB - Marine Taste

Marine Taste tillverkar olika produkter av odlad Ciona, sjöpung, som t ex Ciona fond, sjöpungsbullar mm. 

Kalvö Ostron

Kalvö Ostron
Ostronbönder sedan 1600-tal som skördar ostron från egna naturliga bankar i Skagerack

Kontakta oss